Telegram
Facebook
شرکت پرتوپاد پژوه
Partopayesh Co
شرکت پرتوپاد پژوه
خدمات دزیمتری
تجهیزات
آموزش
پژوهش
کتابخانه
انتشارات
درباره ما
تماس با ما

Partopad Pajouh Co

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از پرتوهای یونساز در صنعت ، پزشکی ، کشاورزی ، مراکز آموزشی و پژوهشی و ضرورت گسترش فعالیت در زمینه ایمنی پرتوی ، شرکت پرتو پاد پژوه با پشتوانه تجربیات پژوهشی و اجرایی با هدف گسترش ایمنی و رشد فرهنگ ایمنی در مراکز کار با پرتو در سال 1396 تاسیس گردیده تا بتواند ماموریت خود را  با ارائه خدمات علمی و فنی ، آموزشی ، پژوهشی و مشاوره به انجام رساند.  

ما متعهد به گسترش فرهنگ ایمنی ، حفظ سلامت پرتوکاران و مردم در برابر اثرات زیانبار پرتو های یونساز و رعایت استانداردها و مقررات ایمنی پرتوی هستیم.

 >> شرکت تجهيزات پرتوپايش

صفحه اصلی

خدمات دزیمتری

فروش تجهیزات

آموزش

پژوهش

کتابخانه

انتشارات

درباره ما

تماس با ما
Calendar


ساعت کاری


شنبه تا چهارشنبه9:00 الی 16.30لطفا قبل از مراجعه حضوری هماهنگی های لازم را انجام دهید

  

آمارگیر وبلاگ