Telegram
Facebook
شرکت پرتوپاد پژوه
Partopayesh Co
شرکت پرتوپاد پژوه
خدمات دزیمتری
تجهیزات
آموزش
پژوهش
کتابخانه
انتشارات
درباره ما
تماس با ما

Partopad Pajouh Co

به منظور آشنایی اساتید محترم دانشگاه ها / مراکز پژوهشی و دانشجویان رشته های تحصیلی مرتبط با پرتو نظیر فیزیک پزشکی ، پرتو پزشکی ، رادیولوژی ، رادیوتراپی و ... این شرکت با هماهنگی قبلی تورهای علمی-آموزشی بازدید از آزمایشگاه دزیمتری برگزار می کند.

اجرای کلاس های آموزش انفرادی/گروهی در زمینه دزیمتری فردی TLD (تجهیزات : خوانشگر کارت TLD و کارت های TLD-100 , TLD 600/700)

  

اجرای کلاس های آموزش انفرادی / گروهی در زمینه اندازه گیری دز بیماران در آزمایش های پرتو تشخیصی و پرتو درمانی (تجهیزات : خوانشگر کریستال TLD و کریستال های :

 GR-200 'LiF: Mg,Cu,P' و TLD-100 ،  TLD-600 و TLD-700)

  

 >> شرکت تجهيزات پرتوپايش

صفحه اصلی

خدمات دزیمتری

فروش تجهیزات

آموزش

پژوهش

کتابخانه

انتشارات

درباره ما

تماس با ما
Calendar


ساعت کاری


شنبه تا چهارشنبه9:00 الی 16.30لطفا قبل از مراجعه حضوری هماهنگی های لازم را انجام دهید

  

آمارگیر وبلاگ