Telegram
Facebook
شرکت پرتوپاد پژوه
Partopayesh Co
شرکت پرتوپاد پژوه
خدمات دزیمتری
تجهیزات
آموزش
پژوهش
کتابخانه
انتشارات
درباره ما
تماس با ما

Partopad Pajouh Co

اجرای پروژه های پژوهشی در زمینه اندازه گیری و ارزیابی  پرتو های طبیعی محیطی گاما و رادن

  

ارائه خدمات پژوهشی در زمینه دزیمتری  TLD  به مراکز دانشگاهی و پژوهشی  و دانشجویان با استفاده از خوانشگرهای کارت و کریستال TLD

  

ارائه خدمات پژوهشی در زمینه دزیمتری رادن به مراکز دانشگاهی ، پژوهشی و دانشجویان با استفاده از سیستم خورش الکتروشیمیایی رادن و فیلم های پلیمری

  

ارائه مشاوره علمی و فنی به پروژه های کارشناسی و دانشجویی در زمینه دزیمتری تی ال دی و رادن

 >> شرکت تجهيزات پرتوپايش

صفحه اصلی

خدمات دزیمتری

فروش تجهیزات

آموزش

پژوهش

کتابخانه

انتشارات

درباره ما

تماس با ما
Calendar


ساعت کاری


شنبه تا چهارشنبه9:00 الی 16.30لطفا قبل از مراجعه حضوری هماهنگی های لازم را انجام دهید

  

آمارگیر وبلاگ